Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
KUIJERAD
ISSN: 1308-5506
E-ISSN: 1308-5514